Lustro w starych drzwiach - Manufaktura Eco-Deco-Art - Producent, Piotr Pertek.